Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van inschrijfformulier gaat u akkoord met vermelde voorwaarden.
 

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

 
De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond
De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest
De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen
De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting)
De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit”)
De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden
Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden
De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor
De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn
De eigenaar van de hond(en) machtigt Cilla’s Hondenuitlaatservice om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Cilla’s Hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden
De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn en maakt afspraken via whatsapp of mail, eigenaar van de opvanghond(en) dienen binnen een dag terug te bellen
Annuleren voor uitlaten dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt het gehele bedrag in rekening gebracht, voor opvang geld 48 uur.
Betaling geschiedt vooraf, indien meerdere malen per week gebruik wordt gemaakt van Cilla’s Hondenuitlaatservice dient dit op de eerste ophaaldag te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht
Indien betaling achterwege blijft, volgt na 14 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 30 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag
Bij herhaaldelijke wanbetaling wordt de hond(en) na een week NIET meer meegenomen.
Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Cilla’s Hondenuitlaatservice de overeenkomst ontbinden
Door uw hond mee te geven met Cilla’s Hondenuitlaatservice geeft u ons toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken. Dit portret kan op social media gebruikt worden

Vakantieopvang: 20% van het gehele bedrag aanbetaling als reserveringskosten.

                                Annulering langer dan 1 maand gehele bedrag 80% restitutie. 
                                Annulering binnen 1 maand en 2 weken voor de vakantie 60% restitutie.
                                Annulering binnen 2 weken van de vakantie 40% Restitutie.
* 1 maand voor de vakantie wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

 

Rechten en plichten Cilla’s Hondenuitlaatservice
 

De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Cilla’s Hondenuitlaatservice
Cilla’s Hondenuitlaatservice laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit of past op
Cilla’s Hondenuitlaatservice is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
Cilla’s Hondenuitlaatservice heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken
Cilla’s Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld
Cilla’s Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, Cilla’s Hondenuitlaatservice zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen
Cilla’s Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel
Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Cilla’s Hondenuitlaatservice ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond
Cilla’s Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag
Cilla’s Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft
Cilla’s Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen
Cilla’s Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Cilla’s Hondenuitlaatservice zich het recht de overeenkomst te ontbinden
Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren
Cilla’s Hondenuitlaatservice behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden. 

LET OP:
Bij ‘hitte’ temperaturen boven de 32 graden, zal ik geen rondes lopen. We zullen samen kijken wat mogelijk is voor op die dag. Wellicht een rondje bij huis van 10 minuten of dat u iets anders regelt voor een keer. Honden kunnen deze hitte niet aan. Ze kunnen niet zweten en de grond verbrand de pootjes.
Bij extreme kou -8 loop ik geen rondes van een heel uur!    

 

Wanneer kan uw hond niet mee in de roedelwandeling?
Als uw hond groter is dan kniehoogte
Als uw hond geen normen en waarde heeft, denk aan ; andere honden ombeuken, aandacht opeisen, ruzie kunnen maken om een koekje of bijv. afpakken
Als uw hond u omver trekt tijdens het lopen
Als uw hond loops is
Als uw hond de rust in de roedel verstoord